Kadry i płace

Dokumenty źródłowe Umowy cywilnoprawne Umowa o pracę Zwolnienie pracownika Zasiłek Składka ubezpieczeniowa Inne usługi Doradztwo Kadrowe Rozliczanie czasu pracy

Prace związane ze zwolnieniem pracowników:

  • ustalanie sposobu rozwiązania umowy o pracę
  • sporządzanie świadectwa pracy
  • wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń społecznych

Współpraca w zakresie kontroli Inspekcji Pracy i Inspekcji Sanitarnej, w zakresie zagadnień pracowniczych.
Sporządzanie kompletnej dokumentacji kadrowej przy przyjmowaniu nowych pracowników.
Opracowywanie regulaminów pracy.
Opracowywanie regulaminów wynagradzania.
Opracowywanie regulaminów dysponowania funduszem socjalnym.
Sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego dotyczących pracowników zatrudnionych, nowo przyjętych i zwolnionych w danym roku sprawozdawczym.

Projekt i programowanie: Guido Interactive Agency (Nextday Group)