Kadry i płace

Dokumenty źródłowe Umowy cywilnoprawne Umowa o pracę Zwolnienie pracownika Zasiłek Składka ubezpieczeniowa Inne usługi Doradztwo Kadrowe Rozliczanie czasu pracy

Sporządzanie umów cywilnoprawnych takich jak:

  • umowa zlecenie
  • umowa o dzieło
  • umowa agencyjna
Projekt i programowanie: Guido Interactive Agency (Nextday Group)