Kadry i płace

Dokumenty źródłowe Umowy cywilnoprawne Umowa o pracę Zwolnienie pracownika Zasiłek Składka ubezpieczeniowa Inne usługi Doradztwo Kadrowe Rozliczanie czasu pracy

Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń w oparciu o dokumenty takie jak:

  • ewidencja obecności
  • zwolnienia lekarskie
  • karty urlopowe
  • inne dokumenty dotyczące wypłat

Prowadzenie imiennej kartoteki wynagrodzeń
Prowadzenie kartoteki zasiłkowej

Projekt i programowanie: Guido Interactive Agency (Nextday Group)