Kadry i płace

Dokumenty źródłowe Umowy cywilnoprawne Umowa o pracę Zwolnienie pracownika Zasiłek Składka ubezpieczeniowa Inne usługi Doradztwo Kadrowe Rozliczanie czasu pracy
 • sporządzanie miesięcznych informacji do kas Chorych o pobranych składkach zdrowotnych
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji o wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4
 • zwolnienia lekarskie
 • sporządzanie przelewów do deklaracji PIT-4 z uwzględnieniem pobranych podatków od umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie dodatkowych list płac dot. m.in. odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów, zapomóg itp.
 • sporządzanie rocznych deklaracji pracowniczych PIT-11, PIT-40
 • sporządzanie rocznych deklaracji od umów cywilnoprawnych tj. PIT-8B, PIT-8A, PIT-8C
 • sporządzanie rocznych informacji do ZUS o przychodach rencistów i emerytów
 • sporządzanie i elektroniczny przekaz miesięcznych deklaracji rozliczeniowych tj. DRA, RCA, RNA, RSA dla ZUS
 • przygotowanie i elektroniczny przekaz zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych pracowników, członków rodzin, właścicieli oraz osób, z którymi są zawierane umowy cywilnoprawne
 • pomoc przy formalnościach związanych z uzyskaniem legitymacji ubezpieczeniowych pracowników i członków ich rodzin
 • sporządzanie dokumentacji do wyliczenia kapitału początkowego ZUS kp-1 ZUS Rp-6, ZUS Rp-7, ZUS Rp-8, ZUS Rp-9
 • sporządzanie dokumentacji płatniczej dla celów ZUS
 • sporządzanie rocznych rozliczeń z ZUS (druk IRB)
 • pomoc przy kompletowaniu dokumentacji emerytalno-rentowej
 • sporządzanie dokumentacji oraz pomoc przy składaniu wniosków o terminowe opłacanie składek (ZUS)
 • dokończenie zmian i korekt dla ZUS: deklaracji rozliczeniowych, zgłoszeniowych
 • ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • symulacja (prognozowanie skutków podwyżek, wydatków na nagrody jubileuszowe, odejść na emeryturę itp.)
 • sporządzanie wniosków do opieki społecznej o refundację dla niepełnosprawnych pracowników
 • sporządzanie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów
 • ustalanie i naliczanie zasiłków rodzinnych dla dzieci pracowników
 • ewidencja danych osobowych (adresy, członkowie rodzin, informacje o sposobie rozliczenia z urzędem skarbowym, przebieg zatrudnienia w firmie oraz w poprzednich miejscach pracy, dane do generowania deklaracji zgłoszeniowych ZUS, stosunek do służby wojskowej, wykształcenie, stałe obciążenia wypłaty itp.)
 • sprawozdawczość wewnętrzna wynikająca z indywidualnych potrzeb klienta
 • sporządzanie i wydawanie imiennych zaświadczeń pracownikom o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • naliczanie odsetek od zaległości i od nieterminowych wpłat NIP
Projekt i programowanie: Guido Interactive Agency (Nextday Group)