Kadry i płace

Dokumenty źródłowe Umowy cywilnoprawne Umowa o pracę Zwolnienie pracownika Zasiłek Składka ubezpieczeniowa Inne usługi Doradztwo Kadrowe Rozliczanie czasu pracy

Sporządzanie wniosków dla oddziałów ZUS dotyczących wypłat zasiłków:

  • zasiłku macierzyńskiego
  • zasiłku wychowawczego
  • zasiłku pielęgnacyjnego
  • zasiłku rehabilitacyjnego

Naliczanie wysokości wynagrodzeń chorobowych, za godziny nadliczbowe, nocne itp.

Projekt i programowanie: Guido Interactive Agency (Nextday Group)