Kadry i płace

Dokumenty źródłowe Umowy cywilnoprawne Umowa o pracę Zwolnienie pracownika Zasiłek Składka ubezpieczeniowa Inne usługi Doradztwo Kadrowe Rozliczanie czasu pracy

Doradztwo kadrowe w zakresie:

  • przyjęć pracowników
  • przebiegu pracy zawodowej
  • zwolnień pracowników

Prowadzenie akt osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 28-05-1996 Dz. U. Nr5 62 poz. 286
wg części: A,B,C

Projekt i programowanie: Guido Interactive Agency (Nextday Group)