Kadry i płace

Dokumenty źródłowe Umowy cywilnoprawne Umowa o pracę Zwolnienie pracownika Zasiłek Składka ubezpieczeniowa Inne usługi Doradztwo Kadrowe Rozliczanie czasu pracy

Rozliczanie miesięczne czasu pracy każdego pracownika w zakresie:

  • obecności w pracy
  • nieobecności w pracy spowodowanej:
    • zwolnieniem lekarskim
    • urlopem wypoczynkowym
  • inne usprawiedliwienia płatne i bezpłatne

Naliczanie wymiaru urlopów i prowadzenie ewidencji wykorzystania urlopu.
Nadzór nad terminowym szkoleniem BHP pracowników w zakresie szkoleń wstępnych, podstawowych, okresowych.
Wydawanie skierowań na badania lekarskie oraz nadzór nad terminowością wykonywania badań.

Projekt i programowanie: Guido Interactive Agency (Nextday Group)