HACCP

HACCP to skrót od angielskiej nazwy Hazard Analysis and Critical Control Points, co tłumaczy się na język polski: System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punków Kontroli.
Jest to system zarządzania bezpieczeństwem żywności polegający na:

 • analizie wszystkich potencjalnych zagrożeń w produktach: mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych
 • identyfikacji miejsc –operacji, szczególnie „niebezpiecznych” z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego – są to tak zwane krytyczne punkty kontroli (CCP)
 • eliminowaniu lub co najmniej minimalizowaniu zagrożeń na obszarze całego łańcucha produkcyjnego ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczonych punktów krytycznych (CCP), co osiąga się dzięki odpowiedniej organizacji procesu produkcyjnego i zarządzania nim.

Początki systemu HACCP sięgają lat 60-tych XX wieku, kiedy NASA opracowała system zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego, związanego z produkcją żywności dla astronautów wysyłanych na misje.   W Polsce, zgodnie z ustawą "o bezpieczeństwie żywności i żywienia" z dnia 25 sierpnia 2006 roku, system jest obecnie obowiązkowy dla wszystkich podmiotów mających kontakt z żywnością: zakładów produkcyjnych, restauracji, barów, sklepów i magazynów spożywczych, transportu żywności, itp.
Korzyści z wdrożenia systemu HACCP:

 • spełnienie wymogów prawnych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego produktów,
 • poprawa jakości produktów,
 • wzrost zaufania klientów,
 • obniżenie kosztów związanych z wyprodukowaniem i wprowadzeniem na rynek produktów niebezpiecznych,
 • poprawa organizacji zarządzania w przedsiębiorstwie.

W ramach naszej usługi oferujemy:

 • przeprowadzanie Audytu Zerowego, mającego na celu rozpoznanie potrzeb firmy, przegląd aktualnej dokumentacji,
 • opracowanie kompletnej dokumentacji: Księgi HACCP, Księgi GMP/GHP, wszelkich niezbędnych procedur i instrukcji,
 • pomoc doświadczonych Konsultantów,
 • szkolenie pracowników i kierownictwa z zakresu wymagań systemu HACCP i GMP/GHP,
 • dostosowanie czasu pracy do potrzeb Klienta.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Zapewniamy szybkie i sprawne wdrożenie Systemu.

Warto wiedzieć
Graniczne kwoty obrotu dla celów vat
Obrót uzyskany ze sprzedaży towarów i usług (w tym również w wykonaniu umowy komisu) uprawniający do korzystania...
Czytaj więcej
Projekt i programowanie: Guido Interactive Agency (Nextday Group)