Warto wiedzieć

Księgi rachunkowe Spadki i darowizny Podróże służbowe Podatek od czynności cywilnoprawnych Wynagrodzenia Odsetki Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Podatki w 2012 r. Składka na fp i fgsp Graniczne kwoty obrotu dla celów vat

Zasadą jest, że składki na FP i FGŚP należy opłacać za osoby, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jednak obowiązek opłacania składek na FP zależy jeszcze od wysokości miesięcznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia zleceniobiorcy.

 

Fundusz Pracy                  2,45 %

Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych    0,10 %

Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe.

(Dz. U. z 2011 r. nr 29, poz. 150)

Projekt i programowanie: Guido Interactive Agency (Nextday Group)