Warto wiedzieć

Księgi rachunkowe Spadki i darowizny Podróże służbowe Podatek od czynności cywilnoprawnych Wynagrodzenia Odsetki Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Podatki w 2012 r. Składka na fp i fgsp Graniczne kwoty obrotu dla celów vat

Odsetki ustawowe stanowią najpowszechniejszą formę odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych. Dzięki ich ustanowieniu strony nie muszą wykazywać swoich strat, wystarczy udowodnienie okresu zwłoki oraz wysokości kwoty dłużnej, aby otrzymać odszkodowanie - być może częściowe, ale bez kosztownych procedur dowodowych.

Odsetki wynoszą:

 1. ustawowe:
  • od 15.12.2008 r. - 13 %,
 2. od zaległości podatkowych:
  • od 12.05.2011 r. - 13,5 %,
  • od 9.06.2011 r. - 14 %.
 3. obniżone odsetki :
  • od 12.05.2011 r. - 10,13 %,
  • od 9.06.2011 r. - 10,5 %.
 4. od umowy spółki - 0,5%.

Mon. Pol. z 2011 r. nr 39, poz. 446, nr 50, poz. 557)

Projekt i programowanie: Guido Interactive Agency (Nextday Group)