Warto wiedzieć

Księgi rachunkowe Spadki i darowizny Podróże służbowe Podatek od czynności cywilnoprawnych Wynagrodzenia Odsetki Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Podatki w 2012 r. Składka na fp i fgsp Graniczne kwoty obrotu dla celów vat

Obrót uzyskany ze sprzedaży towarów i usług (w tym również w wykonaniu umowy komisu) uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika
5.324.000 zł (1.200.000 euro)

Kwota obrotu uprawniająca do zwolnienia z VAT
150.000 zł

Prowizja uzyskana przez pośrednika, uprawniająca do korzystania ze statusu małego podatnika
200.000 zł (45.000 euro)

Wartość WNT uprawniająca do korzystania z wyłączenia z opodatkowania
50.000 zł

Limit dla sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju
160.000 zł

Limit obrotów ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych uprawniający do zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących przez podatników kontynuujących działalność
40.000 zł

Limit obrotów ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych uprawniający do zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących przez podatników rozpoczynających działalność
20.000 złProjekt i programowanie: Guido Interactive Agency (Nextday Group)