Warto wiedzieć

Księgi rachunkowe Spadki i darowizny Podróże służbowe Podatek od czynności cywilnoprawnych Wynagrodzenia Odsetki Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Podatki w 2012 r. Składka na fp i fgsp Graniczne kwoty obrotu dla celów vat

Obecnie wynagrodzenie minimalne w roku następnym jest uzgadniane w ramach tzw. Komisji Trójstronnej do dnia 15 lipca każdego roku. Prezes Rady Ministrów obwieszcza je do 15 września tego roku w Monitorze Polskim. Można zatem zapoznać się z jego wysokością przed wejściem zmian w życie.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2012 r. - 1500 zł
(Dz. U. z 2011 r. nr 192, poz. 1141)


Przeciętne wynagrodzenie w lutym 2012 r.

  • w sektorze przedsiębiorstw 3.568,32 zł
  • bez wypłat nagród z zysku 3.568,15 zł
Projekt i programowanie: Guido Interactive Agency (Nextday Group)