Warto wiedzieć

Księgi rachunkowe Spadki i darowizny Podróże służbowe Podatek od czynności cywilnoprawnych Wynagrodzenia Odsetki Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Podatki w 2012 r. Składka na fp i fgsp Graniczne kwoty obrotu dla celów vat
02.01.2013
Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych i ujmują zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Otwarcia ksiąg rachunkowych dokonuje się na: dzień ...
02.01.2013
Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej: 9.637 zł - jeżeli ...
02.01.2013
Podróże służbowe wiążą się z koniecznością ich prawidłowego rozliczania. Ma to znaczenie zarówno dla pracowników, którzy mogą skorzystać z możliwości zwolnienia otrzymanych ...
02.01.2013
Podatek PCC należy zapłacić w sytuacji, gdy zawieramy umowy kupna-sprzedaży, pożyczki i inne o podobnym charakterze. Stawki podatku wynoszą: od umowy sprzedaży: nieruchomości, rzeczy ...
02.01.2013
Obecnie wynagrodzenie minimalne w roku następnym jest uzgadniane w ramach tzw. Komisji Trójstronnej do dnia 15 lipca każdego roku. Prezes Rady Ministrów obwieszcza je do 15 września tego roku ...
02.01.2013
Odsetki ustawowe stanowią najpowszechniejszą formę odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych. Dzięki ich ustanowieniu strony nie muszą wykazywać swoich strat, ...
02.01.2013
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla rozpoczynających działalność. Są oni w stanie dokładnie określić wielkość płaconego podatku w ...
02.01.2013
Skala podatku dochodowego od osób fizycznych to główny przepis określający wysokość zobowiązań podatkowych osób fizycznych. Na jej podstawie określa się, w jakiej wysokości podatek ...
02.01.2013
Zasadą jest, że składki na FP i FGŚP należy opłacać za osoby, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jednak obowiązek opłacania składek na FP zależy ...
02.01.2013
Obrót uzyskany ze sprzedaży towarów i usług (w tym również w wykonaniu umowy komisu) uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika5.324.000 zł (1.200.000 euro) Kwota obrotu ...
Projekt i programowanie: Guido Interactive Agency (Nextday Group)