Warto wiedzieć

Księgi rachunkowe Spadki i darowizny Podróże służbowe Podatek od czynności cywilnoprawnych Wynagrodzenia Odsetki Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Podatki w 2012 r. Składka na fp i fgsp Graniczne kwoty obrotu dla celów vat

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla rozpoczynających działalność. Są oni w stanie dokładnie określić wielkość płaconego podatku w poszczególnych miesiącach, wiedząc, na jakie przychody mogą liczyć.

W 2012 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy, którzy:

  1. w 2011 r. uzyskali przychody z działalności prowadzonej:
    • wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 661.680 zł (równowartość 150.000 euro),
    • w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 661.680 zł
      (równowartość 150.000 euro),
  2. rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie będą korzystali z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2012 r. mają podatnicy, których przychody z działalności
prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2011 r. nie przekroczyły kwoty 110.280 zł
(równowartość 25.000 euro)

Projekt i programowanie: Guido Interactive Agency (Nextday Group)