Warto wiedzieć

Księgi rachunkowe Spadki i darowizny Podróże służbowe Podatek od czynności cywilnoprawnych Wynagrodzenia Odsetki Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Podatki w 2012 r. Składka na fp i fgsp Graniczne kwoty obrotu dla celów vat

Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych i ujmują zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.

Otwarcia ksiąg rachunkowych dokonuje się na: dzień rozpoczęcia działalności, początek każdego następnego roku obrotowego, dzień zmiany formy prawnej, połączenia lub podziału jednostki, dzień rozpoczęcia likwidacji lub postępowania upadłościowego. Księgi otwiera się w ciągu 15 dni od dnia wymienionych zdarzeń. Otwarcia ksiąg rachunkowych pod datą rozpoczęcia działalności dokonuje się przez wprowadzenie do ewidencji księgowej stanu aktywów i pasywów, potwierdzonego spisem z natury rzeczowych składników majątku i gotówki (inwentaryzacja).

 

Stawki podatku wynoszą:

Kwota limitu na 2012 r.: 5.293.440 zł.
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2012 r. występuje po przekroczeniu limitu przychodów w 2011 r.

Projekt i programowanie: Guido Interactive Agency (Nextday Group)