Kadry i płace

Dokumenty źródłowe Umowy cywilnoprawne Umowa o pracę Zwolnienie pracownika Zasiłek Składka ubezpieczeniowa Inne usługi Doradztwo Kadrowe Rozliczanie czasu pracy

Polecamy usługi w zakresie:

Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń w oparciu o dokumenty takie jak: ewidencja obecności zwolnienia lekarskie karty urlopowe inne dokumenty dotyczące wypłat Prowadzenie imiennej ...
Sporządzanie umów cywilnoprawnych takich jak: umowa zlecenie umowa o dzieło umowa agencyjna ...
Sporządzanie umów o pracę na: czas próbny czas określony czas nieokreślony ...
Prace związane ze zwolnieniem pracowników: ustalanie sposobu rozwiązania umowy o pracę sporządzanie świadectwa pracy wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń społecznych Współpraca ...
Sporządzanie wniosków dla oddziałów ZUS dotyczących wypłat zasiłków: zasiłku macierzyńskiego zasiłku wychowawczego zasiłku pielęgnacyjnego zasiłku rehabilitacyjnego Naliczanie ...
Naliczanie składek na ubezpieczenie: społeczne zdrowotne w ramach funduszu pracy w ramach funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych ...
sporządzanie miesięcznych informacji do kas Chorych o pobranych składkach zdrowotnych sporządzanie miesięcznych deklaracji o wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4 ...
Doradztwo kadrowe w zakresie: przyjęć pracowników przebiegu pracy zawodowej zwolnień pracowników Prowadzenie akt osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ...
Rozliczanie miesięczne czasu pracy każdego pracownika w zakresie: obecności w pracy nieobecności w pracy spowodowanej: zwolnieniem lekarskim urlopem wypoczynkowym inne ...
Projekt i programowanie: Guido Interactive Agency (Nextday Group)