Usługi BHP

Proponujemy Państwu następujące usługi z zakresu BHP, p.poż i pierwszej pomocy:

 • Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych, jak również szkoleń ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy.
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków.
 • Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (art. 226 Kodeksu Pracy).
 • Zgłaszanie Firm do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Uczestniczenie w pracach Komisji BHP w zakładzie pracy.
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy.
 • Opracowywanie stanowiskowych instrukcji BHP.
 • Comiesięczne przeglądy stanowisk pracy wraz z pisemnym protokołem informującym pracodawcę o nieprawidłowościach.
 • Doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy.
 • Sporządzanie dla pracodawcy corocznych raportów o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.
 • Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Wykonywanie tabel i norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.
 • Doradztwo i sprzedaż środków ochrony indywidualnej, sprzętu gaśniczego, instrukcji BHP i p. poż. (znaki ewakuacyjne, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego itp).

Przeprowadzamy szkolenia wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy) oraz szkolenia okresowe:

 • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
 • dla pracowników administracyjno-biurowych,
 • dla pracowników na stanowiskach robotniczych,
 • dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych,
 • dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP,
 • dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby,
 • szkolenie z zakresu pierwszej pomocy,
 • szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenia:

 • mają formę instruktażu, kursu, seminarium,
 • będą organizowane w systemie samokształcenia kierowanego, e-learningu,
 • przeprowadzamy je z użyciem filmów video, skryptów, prezentacji multimedialnych.

Wykładowcami są fachowcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Szkolenia odbywają się zarówno w siedzibie naszej firmy, jak i u Klienta. Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem stosownego, zgodnego z wymaganiami zaświadczenia o ukończeniu kursu. Na życzenie klienta organizujemy szkolenia w języku angielskim.Warto wiedzieć
Podatki w 2012 r.
Skala podatku dochodowego od osób fizycznych to główny przepis określający wysokość zobowiązań podatkowych...
Czytaj więcej
Projekt i programowanie: Guido Interactive Agency (Nextday Group)